logo keypartners web.jpg
Dit programma heeft als doel:

  • Educatie en leren zo vorm te geven dat iedereen de mogelijkheid heeft om kennis, compententies, waarden en houding te verwerven om bij te kunnen dragen aan duurzame ontwikkeling en daarin een verschil te kunnen maken.
  • Versterken van educatie en leren in alle beleid, programma's en activiteiten die zich richten op duurzame ontwikkeling.

Het programma is de opvolger van het 'Decennium voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling 2005-2015' en heeft 5 prioriteiten:

  • Doorontwikkeling van beleid
  • De integratie van duurzaamheid in alle onderdelen van de onderwijspraktijk (bedrijfsvoering, beleid, curriculum)
  • Vergroten van de vaardigheden van educatoren, leerkrachten, docenten
  • Empowerment en mobiliseren van jongeren
  • Stimuleren van lokale gemeenschappen en gemeenten om ESD programma's te ontwikkelen binnen de eigen gemeenschap


GroenGelinkt werkt samen met andere keypartners aan punt 3. Door middel van een online kennisinfrastructuur wil GroenGelinkt NME-ers, leerkrachten, docenten, pedagogisch medewerkers, (groot)ouders ondersteunen bij het gebruik en/of vormgeven van educatie. De ervaringen die we in Nederland hebben opgedaan zetten we graag in deze internationale context in.