Partner en Sponsoren

DuurzaamDoor

logo-duurzaam-door.pngDuurzaamDoor is een interbestuurlijk en interdepartementaal kennisprogramma, waarin organisaties en netwerken van ondernemers, onderwijs, onderzoek, overheid en onderop (burgers) met elkaar samenwerken. DuurzaamDoor zet kennis, vaardigheden en methodieken in (sociaal instrumentarium), die betrokkenheid en bewustwording vergroten en die samenwerking en leren van elkaar bevorderen. Het kennisplatform GroenGelinkt is voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een centrale bouwsteen van het Programma DuurzaamDoor. Lees meer.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

logo-rijksoverheid.pngHet Ministerie van LNV koppelt ondernemerschap aan innovatie en duurzaamheid. Biodiversiteit, dieren, duurzame economie, duurzame energie, land- en tuinbouw, maatschappelijk verantwoord ondernemen, natuur, innovatie, voeding en waterkwaliteit: allen thema’s die onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Economische Zaken vallen. Van alle ministeries die betrokken zijn bij de thema’s die binnen GroenGelinkt aan bod komen, zijn Ministerie LNV en EZ de grootste belanghebbende. Vandaar ook dat het de inhoudelijk opdrachtgever is geweest voor de ontwikkeling van het platform GroenGelinkt.

Ontwikkelcentrum

logo-ontwikkelcentrum.pngHet Ontwikkelcentrum biedt als expertisecentrum voor groen leren in samenwerking met andere organisaties diensten aan die bijdragen aan effectief leren. Het Ontwikkelcentrum is al langere tijd de verbindende schakel tussen wetenschappelijk vergaarde, groene kennis, en de inzet van die kennis in het onderwijs en het bedrijfsleven. Het Ontwikkelcentrum biedt huisvesting aan GroenGelinkt, verzorgt de helpdesk en levert een deel van de infrastructuur van het informatieplatform. 

Groen Kennisnet

logo-groen-kennisnet.pngGroen Kennisnet is een dienst van alle Groene onderwijsinstellingen in Nederland en onderdeel van de Wageningen Universiteit. Groen Kennisnet verzamelt kennisbronnen en onderwijsmateriaal op het gebied van Voedsel en Groen in Nederland en maakt deze waar mogelijk publiek beschikbaar. Vandaar dat Groen Kennisnet ook intensief betrokken is bij zowel de totstandkoming, als het beheer van de infrastructuur van GroenGelinkt. 

IVN Natuureducatie

logo-ivn-natuureducatie.pngHet platform NME is een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties dat zich inzet voor de kwaliteit van duurzaamheidseducatie en -communicatie in Nederland. Het platform bestaat uit IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid), Veldwerk Nederland, SME Advies en de Adviesgroep van GDO (Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling). De adviesgroep vertegenwoordigt tevens het ‘netwerk van NME-diensten’ waarin grotere NMEcentra in Nederland zich met elkaar verbonden hebben. Deze organisaties werken samen vanuit de overtuiging dat het betrekken van kinderen, jongeren en volwassenen bij natuur en milieu op termijn zal leiden tot een meer duurzame samenleving.

Kennisnet

logo-kennisnet.pngICT is vervlochten in alle aspecten van de samenleving. Ook in het onderwijs is ICT een vanzelfsprekendheid. Het is niet meer de vraag óf ICT wordt ingezet, maar op welke manier. Kennisnet faciliteert álle instellingen in het PO, VO en MBO bij het maximaal benutten van de kracht van ICT. Aangezien GroenGelinkt een ICT faciliteit is voor duurzaamheidseducatie die direct in het onderwijs gebruikt kan worden, is de rol van Kennisnet vanaf het begin van het project evident geweest.

Finalist

logo-finalist.pngFinalist is als vaste IT partner sinds het begin van GroenGelinkt betrokken en ondersteund GroenGelinkt als sponsor. Finalist maakt geavanceerde websites, maatwerk applicaties en integratie-oplossingen voor organisaties in de zorg en onderwijs. Finalist helpt educatieve en onderwijsinstellingen beter presteren om tot de top van Nederland te behoren. Met GroenGelinkt draagt zij bij aan een betere toegang tot informatie en educatie over natuur en duurzaamheid. Lees meer.

Jong Leren Eten

logo-jong-leren-eten.pngJong Leren Eten is een programma waarin rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken.
In de periode 2017 t/m 2020 willen zij kinderen en jongeren meer structureel in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voedsel/voeding. Met als uiteindelijk doel dat kinderen en jongeren leren om gezonde én duurzame keuzes te maken. Gezond voor jezelf (je eigen lijf) én gezond voor de aarde (de leverancier).