18-01-2016

GroenGelinkt verhuist

Een nieuw jaar en een nieuwe locatie voor GroenGelinkt!

Vanaf 18 januari vind je ons bij Het Groene Wiel in Wageningen. ​Een inspirerende plek waar natuur- en duurzaamheidseducatie op innovatieve wijze in de praktijk wordt vormgegeven. 

Ons nieuwe post- en bezoekadres is: 

Stichting GroenGelinkt
Hendrikweg 14B
6703 AW Wageningen

Voor vragen blijven we bereikbaar via info@groengelinkt.nl of 030 635 89 00.

Met ingang van 2016 zijn Veldwerk Nederland en het praktijkcentrum Groene Wiel onderdeel van IVN. De huidige programma’s en activiteiten van Veldwerk Nederland worden onder de vlag van IVN voortgezet en versterkt. Gemeenten, scholen en kinderopvangorganisaties ontvangen advies en ondersteuning op maat: van trainingen en lesprogramma’s tot onvergetelijke natuurbelevenissen. 

IVN is één van de partners die GroenGelinkt mogelijk maken.