20-12-2016

GroenGelinkt in Tallinn en Beijing

Sinds 2015 is GroenGelinkt keypartner van UNESCO, voor het 5-jarige Global Action Plan for Education for Sustainable Development (GAP-ESD). Doelstelling van dat programma is om ESD op te schalen naar ‘mainstream education’.

Unieke kennisinfrastructuur

GroenGelinkt is gevraagd om hier een rol in te spelen, omdat de kennisinfrastructuur die wij hebben ontwikkeld om leermaterialen, activiteiten, locaties en organisaties op het gebied van duurzaamheid voor het onderwijs gemakkelijk vindbaar en toegankelijk te maken, vooralsnog uniek is in de wereld. Wij worden dus regelmatig gevraagd om onze kennis en ervaring hierover te delen. Zelf zouden we het mooi vinden als bijvoorbeeld andere landen zouden besluiten een soortgelijke infrastructuur op te bouwen, en daarbij gebruik te maken van de kennis en voorzieningen die wij met GroenGelinkt kunnen bieden, dan wel GroenGelinkt in een internationale samenwerking door te ontwikkelen naar een internationale versie. 
 

Positieve reacties

In dit kader was aan voorzitter GroenGelinkt Hans Lodders gevraagd om eind september een lezing te verzorgen voor het ‘learning teacher network' tijdens “the 11th International Conference: Empowering the Teacher of Tomorrow” in Tallinn. Het leuke was dat niet alleen mensen van andere landen en organisaties positief reageerden op wat we met GroenGelinkt hebben weten te realiseren, maar dat er ook een aantal Nederlandse deelnemers was dat GroenGelinkt nog niet kenden en blij verrast waren. Dat waren allemaal docenten aan PABO’s en onderwijskundigen, dus dat is leuk om te merken dat GG daar positief wordt ontvangen! 
 
In oktober volgde een uitnodiging voor The 7th Beijing International Forum on ESD, waar Hans Lodders ook een presentatie heeft gehouden over GroenGelinkt. Met name in China is veel interesse, gezien de toenemende belangstelling voor duurzaamheid in het algemeen, en duurzaamheidseducatie in het bijzonder. Behalve op het congres is daar gesproken met de ESD coördinator van Beijing, de Chinese National Working Committee for UNESCO on ESD en is een bezoek afgelegd aan een Teacher Education Center.