Locaties

In GroenGelinkt kun je verschillende soorten Locaties opnemen:

  • Het bezoek- en/of postadres van de organisatie
  • Locaties waar activiteiten voor natuur- en duurzaamheidseducatie plaatsvinden
  • Locaties waar leermaterialen over natuur- en duurzaamheidseducatie, leskisten bijvoorbeeld, opgehaald kunnen worden
Eindgebruikers van de GroenGelinkt menukaarten kunnen de resultaten van hun zoekvraag zowel in een lijst als in een kaart bekijken. Alle locaties die je invoert, worden in de kaartweergave met een pinnetje aangeduid.

Beginnen met invoeren

Selecteer in Mijn GroenGelinkt in het linker navigatiemenu de categorie Locatie en klik op de knop 'Locatie toevoegen'. Er zijn twee mogelijkheden:

  • de locatie is al opgenomen in de Groene Kennissenbank; je kunt dan direct een organisatie uit de lijst kiezen door op het koppel-icoon rechts van de naam te klikken;
  • de door jou bedoelde locatie is nog niet opgenomen in de Groene Kennissenbank; klik op 'nieuwe locatie aanmaken' rechts onderin het scherm. Nadat je alle verplichte gegevens over deze locatie in GroenGelinkt hebt ingevuld, zal deze locatie ook in de Groene Kennissenbank getoond worden.
Vul vervolgens zoveel mogelijk velden zo compleet mogelijk in. Het maakt niet uit in welke volgorde je de tabbladen doorloopt. Wel is het belangrijk dat je alle rood gemarkeerde velden vult om tot publicatie van de gegevens in de GroenGelinkt menukaarten over te kunnen gaan.

Actief of Inactief?

Onder de kop Locatie bewerken vind je informatie over de publicatiestatus van de ingevulde gegevens:

  • Onvolledig: Niet alle verplichte velden zijn ingevuld;
  • Inactief: Alle verplichte velden zijn ingevuld, maar de gegevens op deze pagina worden nog niet via GroenGelinkt getoond;
  • Actief: Alle verplichte velden zijn ingevuld en de eindgebruikers kunnen deze gegevens via de GroenGelinkt menukaarten vinden.
Door op Inactief te klikken, wijzig je de status van deze pagina in Actief en omgekeerd. Wanneer je de status op Actief zet, zal een dialoogvenster geopend worden waarin je de periode kunt aangeven waarin deze gegevens in de GroenGelinkt zoekschermen getoond worden. Dit is niet verplicht; als het aanbod geen specifieke einddatum heeft, is het aan te bevelen de periodevelden leeg te laten.