Leermaterialen

Leermaterialen kunnen verschillende componenten bevatten. Bijvoorbeeld afbeeldingen, animaties, video, muziek, teksten, opdrachten, toetsen, practicummaterialen, enz. Hun vorm en inhoud zijn er op gericht om informatie en kennis op te doen in leersituaties.

Veel leermaterialen op het gebied van natuur- en duurzaamheidseducatie bevatten meer dan één van bovengenoemde componenten. De leskist is een goed voorbeeld van een samengesteld geheel omdat deze onderzoeksmateriaal, afbeeldingen, zoekkaarten en werkbladen voor de leerlingen en een handleiding voor de docent kunnen bevatten.

Let op: als je leermateriaal aanbiedt dat zowel voor klassikaal als individueel gebruik geschikt is, voer dit dan in onder Leermaterialen én onder Documentatie.

Beginnen met invoeren

Selecteer in Mijn GroenGelinkt in het linker navigatiemenu de categorie Leermaterialen en vul zoveel mogelijk velden zo compleet mogelijk in. Het maakt niet uit in welke volgorde je de tabbladen doorloopt. Wel is het belangrijk dat je alle rood gemarkeerde velden vult om tot publicatie van de gegevens in de GroenGelinkt menukaarten over te kunnen gaan.

Actief of Inactief?

Onder de kop Leermateriaal en/of Achtergrondinformatie bewerken vind je informatie over de publicatiestatus van de ingevulde gegevens:

  • Onvolledig: Niet alle verplichte velden zijn ingevuld;
  • Inactief: Alle verplichte velden zijn ingevuld, maar de gegevens op deze pagina worden nog niet via GroenGelinkt getoond;
  • Actief: Alle verplichte velden zijn ingevuld en de eindgebruikers kunnen deze gegevens via de GroenGelinkt menukaarten vinden.
Door op Inactief te klikken, wijzig je de status van deze pagina in Actief en omgekeerd. Wanneer je de status op Actief zet, zal een dialoogvenster geopend worden waarin je de periode kunt aangeven waarin deze gegevens in de GroenGelinkt zoekschermen getoond worden. Dit is niet verplicht; als het aanbod geen specifieke einddatum heeft, is het aan te bevelen de periodevelden leeg te laten.