Good practices

Rond natuur- en duurzaamheidseducatie zijn vele korte lessen en op zich staande activiteiten ontwikkeld. Steeds vaker worden echter langer lopende programma's, projectweken en innovatieve samenwerkingsvormen ontwikkeld. In GroenGelinkt is ook ruimte om deze zogenoemde Good Practices te beschrijven.

Over het algemeen betreft het hier geen kant-en-klare materialen of formats die je kunt downloaden of bestellen, maar wel veel inspiratie voor projecten die in de eigen context kunnen passen.

Beginnen met invoeren

Selecteer in Mijn GroenGelinkt in het linker navigatiemenu de categorie Good practices en vul zoveel mogelijk velden zo compleet mogelijk in. Het maakt niet uit in welke volgorde je de tabbladen doorloopt. Wel is het belangrijk dat je alle rood gemarkeerde velden vult om tot publicatie van de gegevens via GroenGelinkt over te kunnen gaan.

Actief of Inactief?

Onder de kop Good practice bewerken vind je informatie over de publicatiestatus van de ingevulde gegevens:

  • Onvolledig: Niet alle verplichte velden zijn ingevuld;
  • Inactief: Alle verplichte velden zijn ingevuld, maar de gegevens op deze pagina worden nog niet via GroenGelinkt getoond;
  • Actief: Alle verplichte velden zijn ingevuld en de eindgebruikers kunnen deze gegevens via GroenGelinkt vinden.
Door op Inactief te klikken, wijzig je de status van deze pagina in Actief en omgekeerd. Wanneer je de status op Actief zet, zal een dialoogvenster geopend worden waarin je de periode kunt aangeven waarin deze gegevens in GroenGelinkt getoond worden. Dit is niet verplicht; als het aanbod geen specifieke einddatum heeft, is het aan te bevelen de periodevelden leeg te laten.