Documentatie

Natuur- en duurzaamheidseducatie en –beleving vindt niet alleen in een onderwijscontext, maar vaak ook in de vrije tijd plaats. GroenGelinkt biedt daarom ook de mogelijkheid om activiteiten en leermaterialen bestemd voor het algemeen publiek te beschrijven.

Onder Documentatie verstaan we alle informatieve en kennisoverdragende materialen die gericht zijn op het algemeen publiek. Daar waar Leermaterialen vooral bedoeld zijn om in een leeromgeving te behandelen, kunnen de materialen onder Documentatie in de vrije tijd gebruikt worden, zonder dat daar begeleiding van een docent of deskundige voor noodzakelijk is.

Eindgebruikers van GroenGelinkt die op zoek zijn naar wandelroutes, excursies of andere activiteiten die zij in hun vrije tijd kunnen ontplooien, vinden deze in de GroenGelinkt menukaart voor het algemeen publiek.

Let op: als je leermateriaal aanbiedt dat zowel voor klassikaal als individueel gebruik geschikt is, voer dit dan in onder Leermaterialen én onder Documentatie.

Beginnen met invoeren

Selecteer in Mijn GroenGelinkt in het linker navigatiemenu de categorie Documentatie en vul zoveel mogelijk velden zo compleet mogelijk in. Het maakt niet uit in welke volgorde je de tabbladen doorloopt. Wel is het belangrijk dat je alle rood gemarkeerde velden vult om tot publicatie van de gegevens in de GroenGelinkt menukaart voor het algemeen publiek over te kunnen gaan.

Actief of Inactief?

Onder de kop Documentatie bewerken vind je informatie over de publicatiestatus van de ingevulde gegevens:

  • Onvolledig: Niet alle verplichte velden zijn ingevuld;
  • Inactief: Alle verplichte velden zijn ingevuld, maar de gegevens op deze pagina worden nog niet via GroenGelinkt getoond;
  • Actief: Alle verplichte velden zijn ingevuld en de eindgebruikers kunnen deze gegevens via de GroenGelinkt menukaarten vinden.
Door op Inactief te klikken, wijzig je de status van deze pagina in Actief en omgekeerd. Wanneer je de status op Actief zet, zal een dialoogvenster geopend worden waarin je de periode kunt aangeven waarin deze gegevens in de GroenGelinkt zoekschermen getoond worden. Dit is niet verplicht; als het aanbod geen specifieke einddatum heeft, is het aan te bevelen de periodevelden leeg te laten.