Invoervelden

Als je gegevens wil invoeren over een excursie naar een natuurgebied, een bezoek aan een boerderij of een gastles over windenergie, ga je naar Mijn GroenGelinkt, selecteer je in het linker navigatiemenu de categorie Activiteiten en klik je op de knop 'Activiteit toevoegen'.

Vul zoveel mogelijk velden zo compleet mogelijk in, zo maak je het je doelgroep het makkelijkst om jouw aanbod te vinden. Het maakt niet uit in welke volgorde je de tabbladen doorloopt. Wel is het belangrijk dat je alle rode en met een * gemarkeerde velden vult.

Je doelgroep zal je aanbod direct nadat je het hebt ingevoerd in GroenGelinkt kunnen vinden.

Hier onder vind je per tabblad een beschrijving van de in te vullen velden:

Algemeen
Foto
Plaats/tijd
Doelgroep
Kenmerken
Koppelingen
Contact

Algemeen

Aanbiedende organisatie

Hier staat de naam van je organisatie. Je kunt dit veld niet wijzigen. Mocht het op een bepaald moment toch van belang zijn om deze naam te wijzigen, ga dan naar Organisatie en klik achter het veld Naam op de knop Wijzigen.

Naam *

Vul de naam van de activiteit in. Deze naam zal overal in GroenGelinkt gebruikt worden. Het is dus van belang dat de naam correct gespeld is en dat de naam overeenkomt met de naam waaronder deze activiteit algemeen bekend staat.

Soort activiteit

Kies een type uit de lijst activiteiten die deze activiteit het best beschrijft.

Beschrijving *

Beschrijf de activiteit kort en krachtig. Deze beschrijving wordt op de detailpagina van de activiteit in GroenGelinkt getoond.

Trefwoorden

Gebruik bij voorkeur zo relevant mogelijke woorden die niet in de naam of beschrijving van de activiteit voorkomen, zodat de eindgebruiker daadwerkelijk geholpen wordt bij het vinden van deze activiteit.

Houd een maximum van 10 trefwoorden per activiteit als richtlijn aan. Let er op dat je na elk trefwoord een komma plaatst. Sommige trefwoorden bestaan uit meer dan een woord, zoals ‘gezonde voeding’, omdat de combinatie van woorden tot een vaste uitdrukking is uitgegroeid.

Website

Vul de url van de website in waar aanvullende informatie over deze activiteit te vinden is. Een voorbeeld van een url is: www.groengelinkt.nl/activiteit_1.

Kosten

Aan sommige activiteiten zijn kosten verbonden. Als dit ook voor deze activiteit geldt, vink dan het hokje aan.

Omschrijving kosten

Heb je aangevinkt dat er kosten verbonden zijn aan deelname aan deze activiteit, gebruik dan dit veld voor het geven van aanvullende informatie over deze kosten. Bijvoorbeeld de toegangsprijzen voor kinderen en volwassenen of dat de activiteit voor groepen in jullie (deel)gemeente gratis is, enz.

Opslaan

Klik op Opslaan om alle gegevens op te slaan.

 

Foto

Afbeelding *

Klik op Bestand kiezen om minimaal een afbeelding vanaf je computer te uploaden. Om een afbeelding te verwijderen, vink je 'Verwijder afbeelding' aan onder de desbetreffende afbeelding.

Foto's worden weergegeven op de detailpagina van de activiteit en op de zoekresultatenpagina in GroenGelinkt. Foto’s komen het meest tot hun recht bij een breedte-hoogteverhouding van 4:3. De meeste gangbare bestandsformaten (.jpg, .jpeg, .gif, .bmp) en afbeeldingen opgemaakt met RGB-kleuren worden geaccepteerd.

Opslaan

Klik op Opslaan om alle gegevens op te slaan.

 

Plaats/tijd

Voeg een locatie toe *

Klik op de knop ‘Voeg een locatie toe’ om een of meer locatie(s) te selecteren waar deze activiteit kan plaatsvinden. Klik in de lijst op de naam van de locatie voor deze activiteit.

Kan de activiteit ook op een locatie van een andere organisatie plaatsvinden, kies deze dan door in het venster 'Voeg een locatie toe' op de knop 'Locaties van andere organisaties' te klikken.
Gebruik het zoekvenster om een passende locatie te vinden. Zoek op bijvoorbeeld gemeente of postcode en geef de straal aan waarbinnen je wil zoeken. Klik op 'Zoeken'. Op het kaartje worden vervolgens locaties van andere organisaties in GroenGelinkt getoond. Klik op een van de groene spelden om de naam van de locatie te zien. Klik op de naam van de locatie om deze te selecteren.

Verzorgingsgebied

Kan de activiteit die je aan het beschrijven bent ook op een door de aanvrager aangewezen locatie plaatsvinden, bijvoorbeeld op of rond de school, vul dan deze gegevens in. Kies een centraal punt door een plaats of postcode in te vullen en maak het gebied zo groot als je wil door aan te geven in welke straal rond het gekozen punt je de activiteit bereid bent aan te bieden.

Periode en tijd

Er zijn twee mogelijkheden:

  • of je kiest voor Wordt altijd aangeboden waarmee je aangeeft dat de activiteit het hele jaar door uitgevoerd kan worden;
  • of je beperkt de periode waarin de activiteit uitgevoerd kan worden door een start- en/of einddatum in te vullen.

Startdatum

Klik in de kalender op de begindatum van de periode waarin deze activiteit kan plaatsvinden.

Einddatum

Klik in de kalender op de einddatum van de periode waarin deze activiteit kan plaatsvinden.

Terugkerende dag

Vul hier een terugkerende dag in (geen datum) waarop deze activiteit kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld 'elke woensdagmiddag' of 'bij nieuwe maan', enz.

Begin- en eindtijd

Vul begin- en eindtijd in volgens het format uu:mm.

Tijdsduur (minuten)

Vul de tijdsduur in minuten ter plaatse in. Laat de tijdsduur voor eventuele reis-, voorbereidings- en afrondingstijd achterwege.

Groepsvoorwaarden

Is het gewenst dat de bezoekers zelf begeleiders meenemen? Kies in dat geval voor Ja.

Zijn er tijdens de activiteit deskundige, aan de locatie verbonden begeleiders aanwezig? Kies Ja.

Maximum aantal deelnemers per begeleider dat aan de activiteit kan deelnemen. Vul een getal in.

Minimale groepsgrootte: hoeveel deelnemers zijn minimaal nodig om de activiteit succesvol te laten verlopen? Vul een getal in.

Maximale groepsgrootte: hoeveel deelnemers kunnen maximaal meedoen om de activiteit succesvol te laten verlopen? Vul een getal in.

Opslaan

Klik op Opslaan om alle gegevens op te slaan.

Doelgroep

Specifiek bedoeld voor *

Kies minimaal een doelgroep: Kinderopvang (KO) en/of primair onderwijs (PO) en/of voortgezet onderwijs (VO) en/of middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en/of algemeen publiek.

  • Kinderopvang leeftijdsgroepen Selecteer een of meer kinderopvang leeftijdsgroepen waarvoor deze activiteit geschikt is.
  • Niveau primair onderwijs Selecteer een of meer groepen in het primair onderwijs waarvoor deze activiteit geschikt is.
  • Niveau voortgezet onderwijs Selecteer eerst het onderwijstype en vervolgens de bijbehorende leerjaren waarvoor deze activiteit geschikt is. Heb je in het veld Niveau voortgezet onderwijs minimaal een optie aangevinkt, dan kun je ook in de twee categorieën Algemeen vormende vakken en Beroepsgerichte vakken een of meer passende opties aanvinken.
  • Niveau middelbaar beroepsonderwijs Selecteer een of meer niveaus in het middelbaar beroepsonderwijs waarvoor deze activiteit geschikt is.
  • Leeftijdsgroepen algemeen publiek Selecteer een of meer leeftijdsgroepen waarvoor deze activiteit geschikt is.

Voor groepen

Vink deze optie aan als de activiteit specifiek voor groepen wordt aangeboden.

Voor bedrijven

Vink deze optie aan als de activiteit specifiek voor bedrijven, samenwerkende teams, enz. wordt aangeboden.

Opslaan

Klik op Opslaan om alle gegevens op te slaan.

Kenmerken

Werkvormen

Selecteer een of meer werkvormen die van toepassing zijn op deze activiteit.

Toegankelijkheidsrestricties

Selecteer de toegankelijkheidsrestricties die van toepassing zijn bij deze activiteit.

Thema’s

Selecteer maximaal 5 thema’s waarvoor deze activiteit speciaal bedoeld is. Thema's is een van de filters die de eindgebruikers ter beschikking staan om hun zoekopdracht te verfijnen.

Extra kenmerken

Bij een aantal thema's kun je ook subthema's aanvinken. Ook deze staan eindgebruikers ter beschikking om de zoekresultaten te filteren.  

Opslaan

Klik op Opslaan om alle gegevens op te slaan.

Koppelingen

Koppel leermateriaal

Klik op de knop ‘Koppel leermateriaal’ om een of meer leerobject(en) te selecteren die verband houden met of noodzakelijk zijn bij het uitvoeren van de activiteit. Klik in de lijst ‘Leermateriaal van mijn eigen organisatie’ op de naam van het relevante leerobject.

Is er ook leermateriaal van andere organisaties dat met de activiteit gecombineerd kan worden, kies dit dan door in het venster ‘Koppel leermateriaal' op de knop 'Zoek extern leermateriaal' te klikken.

Koppel documentatie

Klik op de knop ‘Koppel documentatie’ om een of meer item(s) te selecteren die verband houden met of noodzakelijk zijn bij het uitvoeren van de activiteit. Klik in de lijst ‘Documentatie van mijn eigen organisatie’ op de naam van het relevante leerobject.

Is er ook documentatie van andere organisaties die met de activiteit gecombineerd kan worden, kies deze dan door in het venster ‘Koppel documentatie' op de knop 'Zoek externe documentatie' te klikken.

Opslaan

Klik op Opslaan om alle gegevens op te slaan.

Contact

Telefoonnummer en e-mail

Kies voor 'Gebruik de contactgegevens van mijn organisatie' als mensen voor aanvullende informatie over de activiteit contact kunnen opnemen via de bij Organisatie ingevoerde contactgegevens. Kies echter voor 'Geef deze activiteit eigen contactgegevens mee' als voor deze activiteit een afwijkend telefoonnummer en e-mailadres gelden en vul de desbetreffende gegevens vervolgens in.

Opslaan

Klik op Opslaan om alle gegevens op te slaan.