Activiteiten

Natuur- en duurzaamheidseducatie vindt vaak plaats in de vorm van een excursie naar een natuurgebied, een bezoek aan een bijenstal, een onderzoek aan de slootkant, onderhouden van de school(moes)tuin, een gastles, enz. In GroenGelinkt noemen we al die gelegenheden waarbij natuur- en duurzaamheidseducatie via de eigen (actieve) ervaring plaatsvindt Activiteiten.

Beginnen met invoeren

Selecteer in Mijn GroenGelinkt in het linker navigatiemenu de categorie Activiteiten en vul zoveel mogelijk velden zo compleet mogelijk in. Het maakt niet uit in welke volgorde je de tabbladen doorloopt. Wel is het belangrijk dat je alle rood gemarkeerde velden vult om tot publicatie van de gegevens in de GroenGelinkt menukaarten over te kunnen gaan.

Actief of Inactief?

Onder de kop Activiteit bewerken vind je informatie over de publicatiestatus van de ingevulde gegevens:

  • Onvolledig: Niet alle verplichte velden zijn ingevuld;
  • Inactief: Alle verplichte velden zijn ingevuld, maar de gegevens op deze pagina worden nog niet via GroenGelinkt getoond;
  • Actief: Alle verplichte velden zijn ingevuld en de eindgebruikers kunnen deze gegevens via de GroenGelinkt menukaarten vinden.
Door op Inactief te klikken, wijzig je de status van deze pagina in Actief en omgekeerd. Wanneer je de status op Actief zet, zal een dialoogvenster geopend worden waarin je de periode kunt aangeven waarin deze gegevens in de GroenGelinkt zoekschermen getoond worden. Dit is niet verplicht; als het aanbod geen specifieke einddatum heeft, is het aan te bevelen de periodevelden leeg te laten.