Machtigingen

Sommige organisaties maken onderlinge afspraken over het beheer van hun aanbod in Mijn GroenGelinkt. Met de functie 'Machtigingen' in het menu links in het scherm kun je bewerkstelligen dat:

  • de gegevens over jouw organisatie en jouw aanbod door een andere organisatie beheerd worden;
  • jij de gegevens van het aanbod van een andere organisatie beheert.

Je wil een andere organisatie machtigen om jouw gegevens in GroenGelinkt te beheren

In het tabblad 'Machtig een andere organisatie' vind je een lijst van organisaties die er voor open staan jouw gegevens in GroenGelinkt in te voeren en te beheren.

Klik alleen de organisatie aan waarmee je concrete afspraken hebt gemaakt over het overnemen van het beheer van jouw aanbod. Hiermee verschaf je alle Redacteuren van deze organisatie rechten om de gegevens omtrent jouw locaties, leermaterialen, activiteiten en documentatie te bewerken.

 

Nadat je op de naam van een organisatie hebt geklikt, zul je zien dat de lijst wordt ververst en dat alleen deze organisatie in de lijst overblijft:

 

Wil je het beheer van je gegevens in GroenGelinkt weer zelf gaan beheren, dan kun je de gemachtigde organisatie uit de lijst verwijderen. Als je met de muis over de naam van organisatie zweeft, zal links van de naam een vuilnisbakje verschijnen. Klik er op om de machtiging ongedaan te maken. 

Een andere organisatie wil jou machtigen om haar gegevens in GroenGelinkt te beheren

Ook de omgekeerde situatie kan zich voordoen: jij spreekt met een andere organisatie af dat jij het beheer van haar gegevens in GroenGelinkt zal overnemen. Vink in het tabblad 'Instellingen' het hokje aan bij 'Accepteer nieuwe machtigingen door andere organisaties' en klik op 'Opslaan':

 

De organisatie die jou machtigt, zal in het tabblad 'Machtig een andere organisatie' vervolgens de stappen doorlopen die hier boven beschreven zijn.

Hoe zie je het onderscheid tussen je eigen organisatie en een andere organisatie die jou gemachtigd heeft?

In de groene balk bovenaan je scherm is een keuzemenu toegevoegd. Als je inlogt, staat hier standaard de naam van je eigen organisatie:

 

Door op het pijltje in het keuzemenu te klikken, zie je de naam van de organisatie die jou heeft gemachtigd om haar aanbod in GroenGelinkt te beheren. Klik je op deze organisatie, dan zal de invoeromgeving zich daaraan aanpassen:

 

In het tabblad 'Overzicht machtigingen' staat de naam van de organisatie die het beheer van haar aanbod in GroenGelinkt aan jou heeft overgedragen: