GroenGelinkt Expertscore

GroenGelinkt Expertscore is de opvolger van Kwaliteitsmeter NME. De Expertscore kan je aanvragen als je leermateriaal voor primair onderwijs wilt laten beoordelen op kwaliteit. Het resultaat van de screening is een Expertscore op een schaal van 1 tot 5 sterren. Deze wordt in GroenGelinkt direct bij het gescreende leermiddel getoond.

De leermiddelen met de hoogste score worden bovenaan de lijst met zoekresultaten getoond.

> Wat zijn de voordelen van de Expertscore?
> Hoe wordt de kwaliteit bepaald?
> Wat is er veranderd ten opzichte van de Kwaliteitsmeter NME?
> Kan ik vooraf al een indruk van de kwaliteit van mijn aanbod krijgen?
> Kan ik een Expertscore van een andere organisatie overnemen als ik hetzelfde leermateriaal aanbied?
> Hoe vraag ik een GroenGelinkt Expertscore aan?
> Wat kost de Expertscore?
> Wat zijn de overige voorwaarden?

Wat zijn de voordelen van de Expertscore?

 • NME-aanbieders kunnen zich individueel profileren op kwaliteit. Hoe hoger de score, hoe beter je lesmateriaal wordt gevonden.
 • Betere zichtbaarheid van kwaliteitsproducten kan leiden tot meer afname en een hogere omzet.
 • Voor docenten wordt het makkelijker om te zoeken op kwaliteit.
 • Het is mogelijk om voorafgaand aan de aanvraag zelf je aanbod te screenen. Zo weet je waar je ongeveer op uitkomt.
 • Onze snelle onafhankelijke screening geeft een betrouwbaar resultaat en biedt actuele rapportages.
 • De Expertscore rapportage maakt overname en hergebruik van leermaterialen makkelijker.


Hoe wordt de kwaliteit bepaald?

Een onafhankelijke deskundige screent het materiaal op basis van een set kwaliteitsindicatoren. Deze lijst van indicatoren vind je terug in de handleiding, die je hiernaast kunt downloaden. De deskundige maakt vervolgens twee rapportages. Eén rapportage is gericht op docenten en één is gericht op NME-organisaties ten behoeve van overname. Deze rapportages zijn openbaar en worden ook bij het desbetreffende leermiddel in GroenGelinkt getoond.


Wat is er veranderd ten opzichte van de Kwaliteitsmeter NME?

De Expertscore heeft ten eerste een compactere set van kwaliteitsindicatoren. Ten tweede past deze beter bij de huidige onderwijspraktijk. Zo is er meer aandacht voor digitaal leermateriaal en het gebruiksgemak in de klas. Tot slot zijn de rapportages bij de GroenGelinkt Expertscore openbaar.

 

Kan ik vooraf al een indruk van de kwaliteit van mijn materiaal krijgen?

Voordat je de Expertscore aanvraagt, kan je zelf je aanbod screenen. Het is hiervoor nodig om zoveel mogelijk informatie in te voeren over je aanbod. Hierdoor weet je of het de moeite loont om de Expertscore aan te vragen. Na de aanvraag kan je gebruik maken van de informatie die je al hebt ingevoerd.


Kan ik een Expertscore van een andere organisatie overnemen als ik hetzelfde leermateriaal aanbied?

Ja. Het komt regelmatig voor dat organisaties leermateriaal van elkaar overnemen of dat leermateriaal gezamenlijk ontwikkeld wordt. Dat verlaagt de ontwikkelkosten en door samenwerking benut je elkaars expertise. Dit komt de kwaliteit van het leermateriaal ten goede. Overnemen kan alleen als het leermateriaal waarvoor de Expertscore wordt overgenomen identiek is aan het leermateriaal waarvoor de Expertscore oorspronkelijk is afgegeven. Er mag dus niets aan zijn gewijzigd.


Hoe vraag ik een GroenGelinkt Expertscore aan?

Het aanvragen van de GroenGelinkt Expertscore kan via Mijn GroenGelinkt. Raadpleeg het document “Aanvraagprocedure nieuwe Expertscore” hiernaast, voor een uitgebreide beschrijving. Als je een Expertscore van een andere organisatie wil overnemen, doe je dat via info@groengelinkt.nl. Lees hiervoor de voorwaarden in het document “Aanvraagprocedure overname Expertscore”.

 

Wat kost de Expertscore?

De prijs voor screening door de GroenGelinkt Expertscore is € 150 (excl. btw). Dit is inclusief weergave van de score en de twee rapportages in GroenGelinkt.

 

Wat zijn de overige voorwaarden?

 • De uitslag van de screening is acht jaar geldig. Daarna vervallen de score en de rapportages; deze worden niet meer getoond in GroenGelinkt.
 • Alleen lesmateriaal (zowel fysiek als digitaal) komt voor screening in aanmerking. Activiteiten, zoals buitenlessen en excursies, kunnen niet met de GroenGelinkt Expertscore gescreend worden.
 • De maximale omvang van het leermateriaal is als volgt: 30 pagina’s à 500 woorden (15.000 woorden maximaal), 5 lessen, 3 jaargroepen. Bij grotere omvang worden extra kosten in rekening gebracht: tot 2x de maximum omvang: 2x screeningskosten, tot 3x de maximum omvang: 3x screeningskosten, etcetera.
 • Vanaf het moment dat je een screening aanvraagt, ga je de overeenkomst aan. De screener gaat vanaf dat moment kosten maken om jouw materiaal te screenen. Daarom geldt het moment van aanvragen van de screening als moment waarop je de betalingsverplichting aangaat.
 • Indien je aanvullend advies wenst van de screener, moet je daar een separate aanvraag voor doen. In dat geval wordt een separate overeenkomst tussen jouw organisatie en de screener opgesteld. Aanvullend advies door de screener vormt in geen geval onderdeel van het reguliere screeningstraject.
 • Bezoek van de screener aan jouw locatie is geen onderdeel van het screeningstraject. Indien je toch wenst dat de screener langskomt, kun je hiervoor ook een aanvullende prijsafspraak met de screener maken.
 • De screener verstrekt de Expertscore binnen 2 weken na ontvangst van de aanvraag en van het eventueel benodigd fysiek materiaal. In uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld bij het onjuist aanleveren van de gegevens of bij onvoorziene omstandigheden) kan de screening langer duren.
 • Indien het materiaal slecht scoort op de Expertscore zal de screener, vóór publicatie van de score en de rapportages in GroenGelinkt, contact zoeken met de aanbieder om wenselijkheid van publicatie te bespreken. (Gepubliceerde scores en rapportages kunnen ook achteraf worden verwijderd).
 • Over de Expertscore-uitslag wordt niet gecorrespondeerd.