Wereld Waterdag

De wereld verandert en dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor waterbeheer en sanitatie. Klimaatverandering, bevolkingsgroei en economische ontwikkelingen vragen om duurzame oplossingen om de wereld toekomstbestendig te maken. Het World Economic Forum stelde vorig jaar dat de watercrisis gezien wordt als het grootste risico voor mondiale ontwikkeling.

In 1993 hebben de Verenigde Naties 22 maart uitgeroepen tot Wereld Waterdag voor het creëren van bewustwording over de nationale en mondiale waterproblematiek. Elk lid van de VN heeft zich gecommitteerd om deze dag te benutten voor het creëren van bewustwording bij het brede publiek en sectorpartijen over de nationale en mondiale waterproblematiek door activiteiten te organiseren die passen binnen de nationale context. Jaarlijks heeft deze dag ander thema om een aspect van de wereldwaterproblematiek te belichten.

Ook in Nederland wordt elk jaar een Wereld Waterdag georganiseerd. De organisatie van deze dag is in handen van Netherlands Water Partnership (NWP) en Aqua for All, samen met jaarlijks wisselende partners.

Start Waterdecennium 2018-2028

Wereld Waterdag 2018 is tevens de kick-off van het “Internationaal Decennium voor Actie - Water voor Duurzame Ontwikkeling”. Hiermee wil de VN van 2018 tot 2028 water in de kijker zetten, want water is onmisbaar voor de uitroeiing van honger en armoede. Nog steeds heerst een schrijnend gebrek aan drinkbaar water, sanitaire voorzieningen en hygiëne. Bovendien doen verstedelijking, bevolkingsaangroei, woestijnvorming, droogte en klimaatverandering er nog een schepje bovenop. Waterschaarste dreigt steeds meer voor te komen, naast watervervuiling en rampen gelinkt aan water.

Met dit waterdecennium wil de VN het roer omgooien. Meer dan ooit dient water op een werkelijk duurzame manier beheerd te worden. De VN wil dan ook zoveel mogelijk partners betrekken om alle internationaal afgesproken doelen verbonden met water te halen, met inbegrip van deze die vervat zitten in de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Het waterdecennium vangt aan op Wereld Waterdag 22 maart 2018 en duurt tot Wereldwaterdag 22 maart 2028.

Meer informatie: www.wereld-water-dag.nl