Opening Jaar van de Groene Kinderopvang

Uit steeds meer onderzoek blijkt dat natuurbeleving en vrij buitenspelen in een groene omgeving belangrijk zijn voor de sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van kinderen. Tegelijkertijd brengen steeds meer kinderen steeds minder tijd buiten door.

Gelukkig zijn er hoopgevende ontwikkelingen. Schoolpleinen worden groener, en op veel plekken worden natuurspeelplaatsen aangelegd.

Ook de kinderopvang kan haar steentje bijdragen aan een groene jeugd. Hier is nog een wereld te winnen!

Daarom is 2014 door Stichting Groen Cement en het Vakblad Kinderopvang uitgeroepen tot het Jaar van de Groene Kinderopvang. Gedurende heel 2014 staat natuur in de kinderopvang in de spotlights. Vele partijen, waaronder GroenGelinkt, zullen in dit kader speciale activiteiten en ontmoetingen organiseren om de kinderopvang te inspireren tot verdere vergroening. En natuurlijk worden groene kinderopvanglocaties in het licht gezet. In mei staat het landelijke kinderopvangcongres zelfs geheel in het teken van groen.

Om de start van dit bijzondere jaar te vieren, nodigen we u graag uit voor een bijeenkomst op vrijdagmiddag 31 januari 2014 van 15.00 – 17.00 uur op Kasteel Groeneveld in Baarn. Tijdens deze bijeenkomst maakt u nader kennis met het belang van natuurbeleving voor jonge kinderen en enkele inspirerende voorbeelden van natuur in de kinderopvang; is er ruimte voor ontmoeting; en ontsteken we samen het ‘vuur van de groene kinderopvang’.

Reserveer nu vast de datum in uw agenda. Deelname is kosteloos. U dient zich wel per mail aan te melden bij Groen Cement. 

Na aanmelding ontvangt u in januari nadere informatie over het programma.