4e Landelijke Watereducatiedag 2013

Op 28 november organiseert het programma  DuurzaamDoor voor de 4e keer de landelijke Watereducatiedag. Dit gebeurt samen met een scala aan partners, zoals het platform Watereducatie en de NME aanbieders in Nederland. Dit jaar staat in het teken van regionale netwerkvorming. De Watereducatiedag 2013 begint om 10.00 uur met een inloop en we sluiten af vanaf 16.00 uur met een netwerkborrel.

DuurzaamDoor.png
Klik hier om u aan te melden.

Graag informeren we u op 28 november over nieuwe landelijke ontwikkelingen op het gebied van watereducatie. Zo is bijvoorbeeld op13 mei j.l. het techniekpact ondertekend. Het techniekpact heeft de ambitie om (regionaal)  techniek in den brede te verankeren in het onderwijs. Vanuit watereducatie biedt dit kansen. Natuurlijk komt u zelf ook aan het woord. We verkennen met u graag de regionale invulling en kansen voor Watereducatie. Er is daarnaast volop gelegenheid om te netwerken. 

Naast een plenair programma, waarin u informatie  krijgt over landelijke  trends en initiatieven bestaat het programma uit 4 parallelle sessies waar we u vragen mee te denken over regionale kansen voor watereducatie in uw regio (Noord, Zuid, Oost of West).

Er zijn verschillende redenen om te investeren in het professionaliseren van watereducatie. Het  bewustzijn van de Nederlandse burger ten aanzien van waterissues is essentieel voor draagvlak voor investeringen in waterkwaliteit en -veiligheid, nu en in de toekomst. Verder heeft de watersector tot 2020 volgens een recente prognose 40.000 gemotiveerde en getalenteerde nieuwe professionals nodig. Ook met belangrijke duurzaamheidsthema’s als voeding, recreatie, groen en internationale samenwerking heeft water een belangrijke koppeling.

In het kort

Wat:

4e Landelijke Watereducatiedag

Wanneer:

28 november 2013

Waar:

Museon, Stadhouderslaan 37, 2517 HV Den Haag

Programma

10.00 - 17.00

Aanmelden:

vóór 15 november

Kosten:

gratis

Organisatie:

Programma DuurzaamDoor, Platform Watereducatie en NME en overige partners

Meer informatie:

Agentschap NL, Klantcontact & Gegevens; (088) 602 9000, intake@agentschapnl.nl